Home
Actueel
Visie
Aanpak
Werkwijze
Aanbod
Partners
Referenties
Contact
Werkwijze

De WerkBeweging werkt interactief en praktijkgericht. Samen met de opdrachtgever gaan we op zoek naar de weg die het beste past bij de organisatie op dat moment. Ons vaste team van adviseurs, trainers en coaches biedt niet alleen kennis aan, maar prikkelt ook de mensen in de organisatie om buiten de bestaande kaders te denken, te reflecteren op hun eigen denken en handelen en elkaar constructief feedback te geven.

In de leertrajecten experimenteren deelnemers met alternatieve benaderingen en gedragsstijlen, aan de hand van verschillende soorten oefeningen en methodieken. De toepassing en verankering van de nieuwe inzichten in de praktijk krijgen veel aandacht.