Home
Actueel
Visie
Aanpak
Werkwijze
Aanbod
Partners
Referenties
Contact
Aanpak


De WerkBeweging richt zich op bewustzijnsverandering van mensen in alle lagen van de organisatie. Door vanuit een ruimer perspectief te kijken naar de werkelijkheid kunnen zij zich losmaken van gebruikelijke denkbeelden en geconditioneerde patronen en zijn zij in staat barrières uit de weg te ruimen. In onze aanpak hechten wij veel belang aan betrokkenheid, ondersteuning en bezielend leiderschap van directie en management. Zij bieden de kaders en geven de toon aan door het goede voorbeeld te geven en gewenst gedrag te stimuleren.